Historia

 

 

När de första boende kom till trakten känner vi inte till men vi vet att Simonstorp finns med på Torings häradskarta från 1688. Med hjälp av gårdens efterled -torp kan vi anta att det rör sig om en utflyttad gård eller nyodlingar på utmark. Den har som tidigast tillkommit under äldre medeltid. Troligast är dock att Simonstorp är ett resultat av omfattande nyodlingsverksamhet som skedde under 1500-talets senare del och 1600-talets första hälft.

 

Många stenmurar löper runt åkerkanter och längs med vägar, dessa vittnar om det slitsamma arbetet med att stenröja odlingsmarken.

 

Området bedöms ha höga kulturhistoriska värden som i huvudsak är bundna till odlingslandskapet. Större delen av dagens åkrar har varit avgränsade på samma sätt åtminstone sedan 1870-talet.

 

1908 köptes gården av Robers farfar Zacheus Mohlin. Då såg gården annorlunda ut. Bostadshuset var en vanlig tvåvåning parstuga, i trakten kallad en närkestuga.

 

På 1920-talet insåg man att huset var för litet för den växande familjen. Huset byggdes ut och fick två tidsenliga glasverandor. Inför rustningen av bostadshuset hade en bod rustats till en liten stuga med rum och kök där familjen fick bo under byggnadsåren. Den lilla stugan kallar vi idag drängstugan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Simonstorps Gård